lytt til avspenning / Yoga Nidra

En 20 minutters avspenning der vi går igjennom kroppen med oppmerksomheten.